fbpx

Italian Lifestyle

We live in a generous land, which celebrates life and good food.
Recipes

Bruschetta with POMOPEDIA pesto

Ingredients Bread PRELYBIUM Mozzarella Block POMOPEDIA Pistachio Pesto Smoked salmon Chopped pistachios POMOPEDIA Basil Pesto Tomatoes POMOPEDIA “Cubettata” fresh Chopped Tomato with Basil & Oil

Read More ➞